Porównanie zjawiska emisji akustycznej podczas suszenia gliny i drewna

2004
Autorzy: 
Kowalski S.J., Mielniczuk B.

INZ CHEM PROCESOWA 25 1145-1150 (2004) IF=0.110