Procesy suszenia w ujęciu termomechanicznym

2004
Autorzy: 
Kowalski S.J.

INZ CHEM PROCESOWA 25 1953-1962 (2004) IF=0.110