Modelowanie mikrofalowego suszenia materiałów kapilarno-porowatych

2004
Autorzy: 
Kowalski S.J.

INZ CHEM PROCESOWA 25 1139-1144 (2004) IF=0,110