Potencjały transportu masy i ciepła w procesach suszenia materiałów kapilarno-porowatych

2004
Autorzy: 
Kowalski S.J.

INZ CHEM PROCESOWA 25 87-97 (2004) IF=0.110