Analiza destrukcji materiałów ceramicznych podczas suszenia

2004
Autorzy: 
Banaszak J., Kowalski S.J.

INZ CHEM PROCESOWA 25 673-678 (2004) IF=0,110