Ekstrakcyjne wydzielanie cynku z roztworów potrawiennych. Modelowanie procesu i badania doświadczalne

2004
Autorzy: 
Alejski K., Miesiąc I.

INZ CHEM PROCESOWA 25 549-554 (2004) IF=0.110