Voltammetric Determinathion of Malathion in Water

2004
Autorzy: 
Pawlak M.K.

Chemia i inżynieria ekologiczna, 11(9) 949 (2004)