Oznaczanie selenu w glebach metodą katodowej woltamperometrii inwersyjnej

2004
Autorzy: 
Opydo J.

Chemia i inżynieria ekologiczna, 11 209-216 (2004)