Fizyczne podstawy suszenia mikrofalowego

2004
Autorzy: 
Kowalski S.J., Rajewska K., Rybicki A.

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 1-113 Poznań (2004)