Modelowanie procesu konsolidacji osiadającego sedymentu

2003
Autorzy: 
Kowalski S.J., Sikorski M.

Inżynieria Chemiczna i Procesowa, VOL 24 487-507 (2003) IF=0.051