Oznaczanie ultraśladowych ilości platynowców w materiałach środowiskowych metodami analitycznej spektrometrii atomowej

2003
Autorzy: 
Matusiewicz H., Lesiński M.

Chem. Inż. Ekol., 10, 87 (2003)