Mieszanie dwufazowe w układach nienewtonowskich

2002
Autorzy: 
Broniarz-Press L., Kałek-Skraburska A.

Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 42 (33), nr 4s, 37-38 (2002)