Oznaczanie ultraśladowych ilości platynowców w materiałach środowiskowych metodami analitycznej spektrometrii atomowej

2002
Autorzy: 
Matusiewicz H., Lesiński M.

Chem. Inż Ekol., 9 (12), 565 (2002)