Rola nanokrzemionki w preparatyce powłok SiO2 otrzymywanych metodą zol-żel

2002
Autorzy: 
Chęcmanowski J.G., Głuszek J., Masalski J., Krysztafkiewicz A.

Inżynieria Materiałowa 23 (5) 359-363 (2002)