Charakterystyka palności recyklatu otrzymanego z oczyszczonych wielowarstwowych opakowań spożywczych

2002
Autorzy: 
Paukszta D., Borysiak S., Helwig M., Garbarczyk J.

Zeszyty Naukowe Inst. Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politech. Wrocławskiej, 63, 10, 163-170, (2002)