Wyznaczanie stężenia zawiesin metoda ultradźwięków

2002
Autorzy: 
Kowalski S.J., Sikorski M.

Inżynieria Chemiczna i Procesowa, vol. 23, 255-267 (2002)