Wpływ parametrów przetwórstwa na strukturę krystaliczną matrycy polipropylenowej w kompozytach z włóknami naturalnymi

2001
Autorzy: 
Borysiak S., Garbarczyk J.

ZESZYTY NAUKOWE POLIT. ŚLĄSKIEJ, CHEMIA 2001, 146, 145