Krystalizacja nieizotermiczna polipropylenu w obecności poliamidu-6 analizowana metodą DSC

2001
Autorzy: 
Garbarczyk J., Borysiak S.

ZESZYTY NAUKOWE POLIT. ŚLĄSKIEJ, CHEMIA 2001, 146, 121.