Modyfikacja uszczelnień poliuretanowych silanami, 2001, 50, 479-482.

2001
Autorzy: 
E. Andrzejewska, W. Wąsowicz, I. Pałasz, M. Andrzejewski, J. Jęczalik

PRACE NAUKOWE INSTYTUTU TECHNOLOGII ORGANICZNEJ I TWORZYW SZTUCZNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ