Fotopolimeryzacja di(met)akrylanów w obecności przenośnika łańcucha

2001
Autorzy: 
Andrzejewska E., Zych-Tomkowiak D., Andrzejewski M., Bogacki M.B.

PRACE NAUKOWE INSTYTUTU TECHNOLOGII ORGANICZNEJ I TWORZYW SZTUCZNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ 2001, 50, 211-214.