Kompozyty tworzyw termoplastycznych z krótkimi włóknami naturalnymi - otrzymywanie granulatu i własności wyrobów, 2001, 29, 239.

2001
Autorzy: 
Mańkowski J., Paukszta D., Borysiak S., Garbarczyk J.

PRACE NAUKOWE INSTYTUTU BUDOWNICTWA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ NR 80