Płyty kompozytowe polimerów termoplastycznych z włóknami naturalnymi

2001
Autorzy: 
Garbarczyk J., Borysiak S., Paukszta D.

NATURAL FIBRES 2001, 45