Kompozyty tworzyw termoplastycznych z krótkimi włóknami naturalnymi

2001
Autorzy: 
Garbarczyk J., Kozłowski R., Mańkowski J., Helwig M., Paukszta D., Borysiak S.

NATURAL FIBRES 2001, 45