Wpływ oksymów 2-hydroksy-5-alkilobenzofenonu na strukturę, wielkość cząstek oraz morfologię powierzchni strącanych krzemionek

2001
Autorzy: 
Błaszczak J., Jesionowski T.

INŻYNIERIA I APARATURA CHEMICZNA 2001, (5), 11