Stabilizacja wodorotlenku żelaza (III) w ceramice budowlanej

2001
Autorzy: 
Stefanowicz T., Osińska M., Kostka E.

EKOLOGIA I TECHNIKA IX/1, 24-28, (2001)