Woltamperometryczne oznaczanie terbutryny w glebie

2001
Autorzy: 
Pawlak M.K.

CHEMIA I INŻYNIERIA EKOLOGICZNA 2001, 8/5, 515