Fizykochemiczne właściwości ekologicznych pigmentów nieorganicznych

2001
Autorzy: 
Binkowski S., Krysztafkiewicz A., Jesionowski T., Żurawska J.

CHEMIA I INŻYNIERIA EKOLOGICZNA 2001, 8(10)