Mechanizm adsorpcji chemicznej w układzie silanowy związek wiążący - krzemionka uwodniona

2001
Autorzy: 
Żurawska J. Jesionowski T., Krysztafkiewicz A.

CHEMIA I INŻYNIERIA EKOLOGICZNA 2001, 8(10)