Wykorzystanie metod chromatograficznych w badaniu syntetycznych olejów silnikowych

2001
Autorzy: 
Voelkel A., Fall J.

PRZEM CHEM 2001, 80, 102-108 IF=0.234