Elektrolity polimerowe-materiały z przyszłością

2001
Autorzy: 
Stepniak I., Lewandowski A.

PRZEM CHEM 80, 1 (2001) IF=0.234