Rozwiązanie konstrukcyjne momentomierza do laboratoryjnych pomiarów mocy mieszania

2001
Autorzy: 
Wesołowski P., Stolpe G.

INZ CHEM PROCESOWA 2001, 22/3E, 1471-1476 IF=0.172