Mieszanie układu ciecz nienewtonowska - ciało stałe

2001
Autorzy: 
Broniarz-Press L., Kałek-Skraburska A.

INZ CHEM PROCESOWA 2001, 22/3B, 259-264 IF=0.172