Spływ filmowy roztworów środków powierzchniowo czynnych po powierzchni płaskiej

2001
Autorzy: 
Broniarz-Press L., Dulska D.

INZ CHEM PROCESOWA 2001, 22/3B, 253-258 IF=0.172