Analiza procesu ługowania metali z rud

2000
Autorzy: 
Sobczyńska A., Szymanowski J.

XXXVII Seminarium Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii, Wroclaw, 25-29 (2000)