Composition of ACORGA ZNX 50

2000
Autorzy: 
Dziwiński E., Szymanowski J., Wrzesień E.

Solvent Extr. Ion Exch., [18] 895-906 (2000)