Ciecze jonowe - rozpuszczalniki XXI wieku

2000
Autorzy: 
Pernak J.

Przem.Chem., [79] 150-153 (2000)