Struktura i właściwości materiałów węglowych otrzymanych w procesie ko-pirolizy paku z kompleksem boranowo-pirydynowym

2000
Autorzy: 
Machnikowski J., Ziółkowski Ł., Frąckowiak E.

Karbo, [8] 265-270 (2000)