Otrzymywanie tworzyw degradowalnych na bazie polioksyetylenoglikoli i polimerów metakrylanowych.

1999
Autorzy: 
Andrzejewska E., Andrzejewski M.

Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej, [47] 205-208 (1999)