Terminacja jednocząsteczkowa w polimeryzacji multimetakrylanów.

1999
Autorzy: 
Andrzejewska E., Bogacki M.B., Andrzejewski M., Jóźwiak B.

Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej, [47] 179-182 (1999)