Wysoko zdyspergowane syntetyczne krzemiany cynku - przyszłościowe pigmenty ekologicznych farb krzemianowych.

1999
Autorzy: 
Krysztafkiewicz A., Michalska I., Jesionowski T., Bogacki M.

Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii [33] 83-92 (1999)