Ekstrakcja miedzi(II) z roztworów chlorkowych mieszaniną N,N,N�,N�-tetraheksylopirydyno-3,5-dikarboksyamidu i oksymu 2-hydroksy-5-t-oktylobenzofenonu.

1999
Autorzy: 
Borowiak-Resterna A., Walczak A., Szymanowski J.

Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii (Physicochemical Problems of Mineral Processing), [33] 15-22 (1999)