Przekaz wiedzy fizycznej a świadomość społeczna.

1999
Autorzy: 
Sławiński J.

"Wiedza fizyczna i jej przekaz", wyd. W.Błasiak, J.Wawczewski, Wydawnictwo Naukowe WSP Kraków 1999, 29-34