Termomechaniczny aspekt suszenia materiałów kapilarno-porowatych.

1999
Autorzy: 
Kowalski S.J., Rybicki A.

"Nowe kierunki technologii i badań materiałowych" red.J.Ranachowski i inni, IPPT PAN-PW, Warszawa, 217-224 (1999)