Deformacja i pękanie materiałów suszonych w ujęciu termomechanicznym.

1999
Autorzy: 
Kowalski S.J.

Zesz.Nauk.Polit.Łódzkiej:Inżynieria Chemiczna i Procesowa, [24] 9-28 (1999)