Wpływ rozwiązań konstrukcyjnych turbiny Rushtona na moment powstawania zawiesiny "lekkiej".

1999
Autorzy: 
Wesołowski P., Skraburski M.

Prace Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, [XXV/1-3] 261-264 (1999)