Wpływ własności reologicznych cieczy na warunki wytwarzania zawiesiny w mieszalniku.

1999
Autorzy: 
Broniarz - Press L., Borowski J., Szymańska A., Wojciechowska K.

Prace Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, [XXV/1-3] 85-90 (1999)