Wytwarzanie zawiesiny "lekkiej" turbiną Rushtona w skali laboratoryjnej

1998
Autorzy: 
Wesołowski P., Borowski J.

Mat. XVI Konf.Nauk.Inż.Chem.Proces. - Kraków-Muszyna 1998, [4], 219-222, (1998)