Aktywnosć powierzchniowa ekstrahentów miedzi(II) w układach węglowodór/woda

1998
Autorzy: 
Prochaska K.

Politechnika Poznańska, Rozprawy, Nr 336 1-140 (1998) Poznań