Modelowanie dynamiki półkowych kolumn reakcyjno-destylacyjnych

1998
Autorzy: 
Alejski K.

Politechnika Poznańska, Rozprawy, Nr 334 1-102 (1998) Poznań