Anomalie w przebiegu polimeryzacji monomerow wielofukncyjnych. (Anomalous polymerization of multifunctional monomers)

1998
Autorzy: 
Andrzejewska E., Andrzejewski M., Linden L.L., Rabek J.F.

Polimery, [43] 427-436 (1998)